En tryckstegrings genomgick en totalrenovering som både förbättrar processen och arbetsmiljön. Här fick Elicom tillsammans med MIVA montage, förtroendet att utföra detta.

Renoveringen innebar att anläggningen kompletterades av ytterligare en utgående ledning för ett samhälle. Implementering av förfinad styr och mätutrustning för minimering av tillsatsmedel och att säkerställa en god och jämn vattenkvalitet. Installation av nytt klordoserings system.

Utgående vatten styrs med hjälp av automatiserade ventiler med motordon som har UPS-drift.

Vårt åtaganande har varit:

* För och färdiganmälan till kraftbolaget.
* Nya CAD-ritningar för installationer av kanalisation, kraft och styr i byggnaden.
* Nytt markmätarskåp förberett för Reservkraftsanlutning.

* Nytt Apparatskåp innehållande:
* Kraftfördelning med sektionerade Automatsäkringar Schneider.
* Siemens PLC och Beijer-panel uppkopplat mot överordnat system för manövrering och övervakning på distans.
* UPS och batteridrift av 24VDC för att säkra kommunikation vid strömavbrott.
* Programmering med modernt gränssnitt och anpassat efter kundens behov.
* 4st ABB frekvensomformare.
* Separat Apparatskåp för UPS-enheterna som matar motorventiler.
* Kanalisation och Installation av allmän El.
* Installation/Inkoppling av all styrutrustning som innefattar; Tryckvakter, Tryckgivare, Bräddgivare, Nivågivare, Tempgivare, Klordoseringsutrustning med mera.