Vi har tillsammans med Miva Montage AB fått vara med och renovera en dricksvattensproducerande anläggning till Uppsala Vatten. Denna anläggning var i drift under projektets gång och ett sådant arbete kräver stor kunskap om processen, noggrannhet, ett tätt samarbete mellan olika yrkesgrupper och en väl genomarbetad tidsplan med delmoment för att undvika störningar i vattenförsörjningen.

Här har Elicom fått direkt-leverera ett av våra fabrikstillverkade automatikskåp. Vi har även utifrån kundens funktionsbeskrivning varit med och vidareutvecklat och utformat till ett användarvänlig och informativt PLC och Operativpanel gränssnitt.

Som alltid har konstruktion, byggnation och programmering gjorts i tätt samarbete med beställaren.

Vi vill tacka för förtroende från Uppsala Vatten och Miva Montage AB.

Ladda ned referensobjektet Elicom_Dricksvattenproducerande anläggning