APS Slussen i Falun får nytt liv

Slussen är en av de största och viktigaste avloppspumpstationerna (APS) i Falun. Placerad i slutet av kedjan med APS, som flyttar spillvattnet från kommunens invånare till Främby reningsverk. Den här byggdes initialt i mitten av 50 talet och har kämpat på bra i nästan ett halvt sekel.

Från början satt det pumpar med separat motor på övre våningen och en kardanaxel nertill hydrauliken. Dessa har under åren uppgraderats till dagens standard, med integrerad motor.

All elinstallation/ kraftfördelning och styrutrustning i stationen har också hängt med sen den byggdes. Därmed i slitet skick, med bristande säkerhet, osäker funktion, kommunikation och hållbarhet. En anläggning i behov av nytt liv.

Elicom_APS Slussen
Förebild: Gammalt slitet. Öppet oskyddat montage, inte så säkert för personalen.

Det här ombyggnadsprojektet är en del i FEV;s plan för att förnya och förbättra Faluns VA anläggningar. Detta är något som görs löpande både för miljön, ekonomin och människors bästa. Nackdelen med en gammal anläggning trots förebyggande åtgärder är ändå oron över att man aldrig riktigt vet när ett haveri kommer att inträffa.

Dalälvens VA Teknik med Bo Ehlis i spetsen fick i uppdrag.
När man ska renovera en pumpstation är det mkt att tänka på. Det är då viktigt att använda sig av erfarna och kompetenta leverantörer för att slutresultatet ska bli optimalt.

Dalälvens VA Teknik med Bo Ehlis och hans mångåriga erfarenhet i spetsen fick i uppdrag att se över APS Slussen och komma med förslag på åtgärd. Tillsammans med Elicom gjordes en total genomgång och inventering av anläggningen.

Sedan presenterades ett förslag med följande åtgärder:
– ny elinstallation
– ny kraftfördelning
– ny automation.

Ett förslag som mottogs väl och genomfördes på utsatt tid med APS i full drift under hela processen.

Elicom fick visa sin styrka som helhetsleverantör
Här fick Elicom också visa sin styrka som helhetsleverantör inom både automation och kraft, ett nytt ändamålsenligt skåp konstruerades och byggdes där båda behoven blev tillgodosedda.

En uppgraderad anläggning står nu klar
Nu är det klart! APS Slussen har fått all el utbytt, ny kraftfördelning och automation är installerad. Hela ingreppet har skett med parallell teknik och redundans, installationen kunde alltså utföras utan att behöva stänga av pumparna.

När allt väl var klart testades allting och stationen driftsattes. Avslutningsvis gjordes en funktionstest/utbildning ihop med driftpersonalen.

Elicom_styrsystem
Efterbild: Nytt modernt, tryggt, användarvänligt, optimerat och säkert för personalen med inkapslade spänningsförande delar.

Alla blev väldigt nöjda med slutresultatet!  Anläggningen har blivit uppgraderad till dagens standard med både säkerhet på kraftsidan, all elinstallation och ett smart användarvänligt styrsystem som har koll på alla ingående givare och maskiner.

Ett stort tack till beställaren FEV och Dalälvens VA Teknik för förtroendet.