Vår historia inom data- och telekommunikation sträcker sig mer än 30 år bakåt i tiden. År som givit oss ovärderlig insikt och kunskap om branschen.

Eftersom flera av de största globala företagen är våra kunder har vi levererat likspännings- och växelspänningsprodukter över hela världen. Vi är tacksamma och glada över det förtroendet.

Vi levererar funktionell och driftsäker strömförsörjningsutrustning

Där marknaden ställer skyhöga krav på tillgänglighet och där avbrott i trafiken är oacceptabelt har vi en etablerad roll som leverantör av funktionell och driftsäker strömförsörjningsutrustning.

Mångårig branscherfarenhet kombinerat med högteknisk kompetens gör att vi står väl positionerade för att fortsätta vara en framträdande och självklar del av den digitala utbyggnaden.