Någonstans i Värmland står en ny pumpstation.

I denna leverans ingick:
– Automatikskåp
– Installation
– Idrifttagning

Detta var en kundanpassad lösning där slutkund önskade en MJK MyConnect pumpstyrning.
När anläggningen var klar och igång utfördes även en utbildning för driftpersonalen på plats.