I vår användarvänliga e-handel väljer du själv vilken typ av kapsling och bestyckning du vill ha. Utifrån dina val ritar vårt designverktyg upp en tydlig layout och du får direkt en uppfattning om hur centralen kommer se ut. Vi monterar snabbt ihop din central och du väljer själv leveransort och via vilken grossist du vill handla.

Gå till vårt externa designverktyg och börja designa