Utvecklingen och kraven för hanteringen av vårt vatten på reningsverk pågår konstant. År 2026 kommer skärpta gränsvärden för PFAS i dricksvatten att gälla. Detta har medfört att många reningsverk redan nu vill förbereda sig för förstudier och pilotprojekt.

Här har vi på Elicom tillsammans med en kund fått vara med att leverera utrustning till ett reningsverk i Sverige.

Vi levererade följande:
Automatikskåp
Programmering
Frekvensomformare
Egenkontroll/FAT
Elinstallation

Ladda ned referensobjektet Elicom_Leverans av utrustning för rening av läkemedelsrester